Uniek rekreatie

ERP-software voor pretparken

Geplaatst op

Pretparken draaien op software. Dat klinkt in eerste instantie als raar, maar als er echter wordt ingezoomd op de bedrijfsvoering en de operationele zaken, dan wordt het een stuk logischer.

Alleen al vele attracties hebben software nodig. Denk aan de besturing van de attracties, software dat automatisch aangeeft dat er onderhoud nodig is. Er zijn vele voorbeelden te bedenken waarvoor software nodig is binnen pretparken.

Echter als er iets misloopt, is de pret ook meteen voorbij. Met ERP-software wordt de digitalisering van pretparken naar een hoger niveau getild waardoor er minder bedrijfsprocessen fout verlopen.

Wat is ERP-software nu precies?

De afkorting ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Een ERP systeem automatiseert en verbindt bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Alle gegevens van de verschillende afdelingen worden opgeslagen in een centrale database, waardoor ze altijd voor iedere medewerker inzichtelijk zijn.

Wat is ERP-software?

Een ERP systeem is een tool die zorgt voor een hogere productiviteit binnen de organisatie, doordat veel processen binnen dit informatie- en managementsysteem geautomatiseerd kunnen worden.

Functionaliteiten van ERP

ERP maakt veel mogelijk binnen een organisatie. Zo zijn er functionaliteiten voor inkoop, verkoop, voorraadbeheer, urenregistratie en nog veel meer.

Sinds een pretpark veel personeel heeft, willen wij dieper ingaan op de functionaliteiten van urenregistratie binnen ERP.

Wat is urenregistratie?

Urenregistratie registreert systematisch de werktijden direct in uw systeem waardoor men direct voldoet aan de gestelde eisen van de overheid. Hieronder willen we ingaan op de functies van urenregistratie en welke voordelen dit met zich meebrengt.

Wettelijke basis voor de urenregistratie

Op 14 mei 2019 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat alle werkgevers in de Europese Unie verplicht zijn om de arbeidstijd van hun werknemers systematisch gewijze te registreren.

De urenregistratie van het verrichte werk is zowel voor werknemers als voor werkgevers van belang. De arbeidsrelatie tussen de twee actoren is hieropgebaseerd. Werknemers kunnen aan de werkgever aantonen hoeveel uur ze hebben gewerkt. De werkgevens kan op zijn beurt bepalen hoeveel uur zijn werknemers hebben gewerkt.

Werktijdregistratie wordt verplicht

Dit maakt een registratie van werktijden uiteindelijk verplicht. Het gaat hier niet zo goed om een minutieuze registratie van de werktijd, maar om het niet overschrijden van de maximaal toegestane dagelijkse werktijden. Hoewel het arrest van het Hof van Justitie nog niet overal in nationaal recht is omgezet, is de verplichting om de arbeidstijd te registreren al voor veel sectoren en sectoren van de economie van toepassing geweest.

Zo heeft de bouwsector altijd goed in de gaten moeten houden hoe lang werknemers dagelijks worden ingezet. Ook restaurants, personenvervoerders, logistieke bedrijven of schoonmakers zijn aan deze eisen onderworpen. De registers moeten ten minste twee jaar worden bewaard. Bovendien mogen de gegevens niet langer dan zeven dagen nadat de dienst is verleend, worden geregistreerd.

Gegevensbescherming van tijdregistratie

De registratie van de arbeidstijd en vooral de opslag van gegevens roept ook de kwestie van de gegevensbescherming op. Bovenal speelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hierbij een centrale rol. Want werktijden van werknemers maken deel uit van de persoonsgegevens en moeten daarom goed worden beschermd.

Software voor audit-proof verwerking van gegevens

Evenzo moeten de gegevens van de arbeidstijdregistratie afzonderlijk van andere gegevens worden verwerkt. Dit betekent dat de gegevens niet samen met andere gegevens mogen worden geëvalueerd en niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt. Om aan al deze eisen te voldoen, vertrouwen de meeste bedrijven nu op geschikte software.

Functionaliteiten van urenregistratie software

Urenregistratie software bevat verschillende functionaliteiten. Met deze applicatie kan absolute veiligheid op het gebied van gegevensbescherming en wettelijke vereisten worden gegarandeerd. In het volgende willen we nader bekijken hoe dergelijke software kan helpen bij het registreren zodat deze wetten kunnen worden verantwoord.

Werktijd registreren in software

Met de geïntegreerde functie voor het registreren van werkuren kunnen werktijden exact worden ingevoerd en geregistreerd. Hetzelfde geldt voor pauzetijden. De vermeldingen kunnen door de betreffende medewerker worden ingevoerd op de pc of door middel van een mobiele app. Dit is in het bijzonder erg handig voor medewerkers die veel onderweg zijn.

Ongeacht tijd en locatie is het mogelijk om te documenteren wanneer en in welke context hoeveel uur werk is uitgevoerd. Daarnaast worden alle apparaten met elkaar gesynchroniseerd, zodat de werktijden nauwkeurig worden gelogd.

Individuele toeslagen met tijdmanagement

Urenregistratie software ondersteunt de naleving van alle wettelijke vereisten. Het kan ook worden gebruikt om verschillende werktijdmodellen weer te geven en te beheren. Individuele toeslagen kunnen bijvoorbeeld ook worden gedefinieerd en opgeslagen. Dit is uiteindelijk belangrijk voor de facturering.

Alle doel- en werkelijke uren worden voor elke medewerker weergegeven. Ook alle afwezigheden, vakantiedagen en overuren worden hier opgeslagen. Op die manier is het voor leidinggevenden en medewerkers meteen duidelijk hoeveel uren er al gewerkt zijn en hoeveel vakantiedagen er nog openstaan.

Salarisadministratie

Met slechts één druk op de knop worden alle ingevoerde werktijden, overuren en tijdsvergoedingen weergegeven. Het systeem kan dan automatisch de facturen checken op basis van de vooraf gedefinieerde werktijdmodellen. Ziektes, vakantiedagen en andere afwezigheden worden vooraf handmatig ingevoerd en kunnen dan automatisch worden meegenomen in de facturatie.

De geautomatiseerde overdracht van gegevens van uurboekhouding naar salarisadministratie bespaart enorm veel kosten en tijd.

Een blik op SW solutions

SW Solutions heeft al 26 jaar ervaring op het gebied van ERP. Het systeem dat zij bieden is een van de meest gebruikte systemen in Nederland. Ze zijn een expert op het gebied van verschillende bedrijfsprocessen.

Gerelateerde berichten

Zo verklein je de kans op inbraak in je camper

Ga je binnenkort op campervakantie, dan is de beveiliging van je geliefde voertuig van groot belang. Inbraak in campers komt namelijk geregeld voor,...

Lees meer

Over ons

Op onze site lees je meer over de tofste dingen om te doen met je vrije tijd. Check onze blogs voor inspiratie.

Contactgegevens

Via info @ uniekrekreatie.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden